قیمت طراحی سایت

در این بخش تعرفه های طراحی سایت را مشاهده می کنید

ساده

طراحی سایت ساده

قالب اختصاصی : دارد

نمایش محتوا : دارد

تماس با ما : دارد

فروشگاه : ندارد

امکان عضویت : ندارد

طراحی واکنش گرا : دارد

طراحی گرافیکی : دارد

ساختار سئو : ندارد

سئو : ندارد

فضای سرور : 500 مگابایت

شروع از 1 میلیون

پیشنهاد می شود

حرفه ای

طراحی سایت حرفه ای

قالب اختصاصی : دارد

نمایش محتوا : دارد

تماس با ما : دارد

فروشگاه : دارد

امکان عضویت : دارد

طراحی واکنش گرا : دارد

طراحی گرافیکی : دارد

ساختار سئو : دارد

سئو : ندارد

فضای سرور : 2 گیگابایت

شروع از 5 میلیون

فوق حرفه ای

طراحی سایت همراه سئو

قالب اختصاصی : دارد

نمایش محتوا : دارد

تماس با ما : دارد

فروشگاه : دارد

امکان عضویت : دارد

طراحی واکنش گرا : دارد

طراحی گرافیکی : دارد

ساختار سئو : دارد

سئو : دارد

فضای سرور : 2 گیگابایت

شروع از 25 میلیون