در حال حاضر اپلیکیشن های موبایل سهم بزرگی از بازار را از آن خود کرده اند. بسیاری از کسب و کارها بر اساس نرم افزارهای موبایلی شکل گرفته اند.

تیم تخصصی ترنم باران امکان طراحی و تولید اپلیکشین های کاربری و زیبا را دارا است.