پسوند com بهتر است یا ir

پسوند سایت نشانه هویت سایت است. بسیاری از افراد در انتخاب دامنه دچار سردرگمی می شوند. هر یک از دارای مزایا و معایب مخصوص خود است. در این مقاله قصد داریم دو دامنه ir و com را با یکدیگر مقایسه کنیم پس با ما همراه باشید. پسوند دامنه ir پسوند ir تنها برای کشور ایران …